La present convocatòria habilitarà els professors per a impartir les següents formacions:

• La formació en rescat avançat dins de la formació per a tècnics esportius (curs en creació: equivalent al CAG1 a nivell de rescat).
• La part corresponent a l’rescat de el curs de Rescat Avançat i Primers Auxilis de ACNA.

Els candidats que superin l’avaluació seran formadors capacitats per organitzar i impartir qualsevol d’aquestes formacions, tant la part teòrica com la part pràctica de la formació. Si els candidats no demostren competències en aquests tres aspectes (organització, teoria, pràctica) no seran habilitats.
IMPORTANT: Aquestes dues formacions són noves i estan basades en els continguts del projecte MountainSafety. Per aquesta raó, els professors que estaven habilitats i havien impartit el curs de Rescat Avançat i Primers Auxilis amb anterioritat hauran de tornar-se a habilitar.

FASE 1 DEL PROCÉS AVALUATIU
REQUISITS OBLIGATORIS
• Haver cursat la formació de MountainSafety impartida per Manuel Genswein.
• Ser soci ACNA
• https://www.acna.cat/es/hazte-socio-acna/

FASE 2 DEL PROCÉS AVALUATIU
AVALUACIÓ
Els candidats que compleixin els requisits obligatoris hauran d’aprovar un examen que es realitzarà el diumenge 22 de Desembre de 2019 a Salardú (Val d’Aran) durant tot el dia.
-Examen teòric on es demostrarà dominar conceptualment el material i les tècniques proposades pel projecte MountainSafety, a l’igual que un coneixement consolidat deL material de seguretat i les seves característiques. Aquest examen també inclourà la gestió de l’emergència en cas d’allau.
-Examen pràctic on es demostraran les habilitats d’organitzar i conduir els tallers de les diferents fases del rescat.

COST DEL PROCÉS
La inscripció a la present convocatòria és de 50 euros. Aquests diners seran destinats a preparar i realitzar tots els passos del procés descrit. En cas de no superar l’examen, els diners no serà retornat.

CONTINGUTS EXAMEN TEÒRIC / PRÀCTIC
ACNA facilitarà el contingut de l’avaluació a aquells candidats que superin la primera fase, és a dir, que compleixin amb els requisits obligatoris. El web www.mountainsafety.info serà la font principal. Si encara no està totalment operativa, ens basarem en les 3 làmines utilitzades en la formació de Manuel Genswein.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER A LA PRESENT CONVOCATÒRIA
• Carta amb dades personals i resum personal, indicant els requisits (1 cara de DINA4 màx)
• Justificant de pagament de la matrícula a la convocatòria. Número de compte ACNA: ÉS 56 2100 3025 93 2200581799.
• Contacte: formacio@acna.cat. Data límit: 30 de Novembre de 2019. Ens comunicarem amb els candidats que compleixin els requisits via email el dia 1 de Desembre.
• Els candidats que compleixin els requisits seran seleccionats per ordre d’inscripció, en el cas que hi hagi més candidats que places.

Data: 15 nov. 2019

Autor:

Categories: Activitats, Divulgació, Formació

CompartirDeixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *