La present convocatòria habilitarà els professors per a impartir el curs Seguretat en Terreny d’Allaus – Nivell 2 i el Curs d’Allaus per Guies – Nivell 2.

FASE 1 DEL PROCÉS AVALUATIU
REQUISITS OBLIGATORIS
• Ser professor STA1 i haver impartit un mínim de 4 cursos (STA1) en les últimes 3 temporades.
• Ser tècnic professional en neu i allaus o guia TD2 de muntanya (amb activitat hivernal) amb un mínim de 3 temporades realitzades. En cas de valorar altres professions relacionades amb el sector de la neu o que el candidat no es dediqui professionalment a aquest sector, es demanarà documentació (llibreta de camp amb perfils, test d’estabilitat i valoracions) que acrediti l’avaluació de l’estabilitat deL mantell de forma continuada al llarg de les últimes 3 temporades. La comissió encarregada d’avaluar els candidats es reserva el dret a demanar aquesta documentació també als tècnics i guies si els sembla oportú.
• A causa dels canvis en els requisits obligatoris que es van realitzar l’any passat, per aquesta convocatòria 19/20 només demanarem la documentació referent a l’avaluació de l’estabilitat de forma continuada de les últimes 2 temporades.

FASE 2 DEL PROCÉS AVALUATIU
AVALUACIÓ
Els candidats que compleixin els requisits obligatoris hauran d’aprovar un examen que es realitzarà el divendres 20 de Desembre de 2019 a Salardú (Val d’Aran) durant tot el dia.
• Examen teòric on es demostrarà haver assolit coneixements a nivell professional de neu, allaus i rescat. La bibliografia de referència s’adjunta a la present documentació.
• Examen pràctic on es demostrarà haver assolit habilitats en l’avaluació de l’estabilitat: selecció de les observacions, realització de perfils i tests, i la seva interpretació. També inclourà una part de terreny, circulació i rescat, juntament amb l’ús de l’Avaluador 2.0.
S’aprofitarà per explicar com impartir el curs Seguretat en Terreny d’Allaus – Nivell 2 amb els requisits que defineix ACNA.

FASE 3 DEL PROCÉS AVALUATIU
PERÍODE DE FORMACIÓ
Un cop superada la jornada d’habilitació, el candidat quedarà habilitat per a impartir el curs STA2. La comissió de formació recomana (no exigeix) que el nou professor primer intervingui com a professor de pràctiques i després, amb més experiència en aquesta formació, ho faci com a director i professor de teòriques.

COST DEL PROCÉS
La inscripció a la present convocatòria és de 50 euros. Aquests diners seran destinats a preparar i realitzar tots els passos del procés descrit. En cas de no superar l’examen, els diners no seran retornat.

CONTINGUTS EXAMEN TEÒRIC / PRÀCTIC
S’adjunta a continuació el temari de el curs STA-N2. El nivell exigit serà superior als coneixements transmesos a l’alumne durant el curs.
Objectius
• Reconèixer la inestabilitat en el mantell amb observacions i tests.
• Interpretar i representar perfils elementals (duresa de mà, tipus de grans bàsics i tests).
• Ser capaç d’analitzar el mantell nival en estructura 4D.
• Aplicar el BPA en la planificació i la realització d’un itinerari.
• Traçar un itinerari segur i minimitzar l’exposició, usant els protocols de reducció de el risc.
• Conèixer els factors humans que contribueixen a l’accidentalitat.
• Realitzar un rescat en allaus complet i eficient.
Continguts
• Neu i meteorologia
o Meteorologia de muntanya: fenòmens meteorològics i prediccions.
o Formació de mantells estables o inestables.
o Observacions de camp, tests i avaluació de la inestabilitat.
o Utilització de les eines bàsiques: brúixola, clinòmetre, sonda i serra / cordino.
o Observació i representació bàsica: perfils de duresa de mà, grans bàsics i tests. Anotacions en el quadern de camp.
• Tipus i parts d’una allau. Problemes típics d’allaus.
• Mecànica bàsica de plaques.
• Terreny:
o Avaluació i selecció de el terreny
o Circulació segura i comunicació
o Classificació de el terreny d’allaus. Model tècnic.
• Eines d’ajuda a la decisió
o El factor humà. Strategic mindsets
o Eines de presa de decisions. Ús i limitacions.
o L’escala de perill i els BPAS.
o Avaluador 2.0
• Rescat
o Auto-rescat complet.
o Rescat de víctimes sense DVA.
o Errors més comuns.
o Recerca múltiple.
o Primers auxilis.
o Grups de rescat.
S’adjunta també bibliografia recomanada.
Bibliografia
• Revista Neu i Allaus
• https://www.acna.cat/recursos/

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER A LA PRESENT CONVOCATÒRIA
• Carta amb dades personals i resum personal, indicant els requisits (1 cara de DINA4 màx)
• Justificant de pagament de la matrícula a la convocatòria. Número de compte ACNA: ÉS 56 2100 3025 93 2200581799.
• Contacte: formacio@acna.cat. Data límit: 30 de Novembre de 2019. Ens comunicarem amb els candidats que compleixin els requisits via email el dia 1 de Desembre.

Data: 14 nov. 2019

Autor:

Categories: Activitats, Divulgació, Formació

CompartirDeixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *