A qui va dirigit?

Tècnic Esportiu Superior d’Alta Muntanya (segon hivern).

Requisits: Haver cursat i superat el CAG2.

Duració i estructura:

20 hores (4hT, 5hP, 3hT, 8hP)

Objectius:
 • Repàs conceptes CAG1 i CAG2.
 • La predicció d’allaus: metodologia i interpretació.
 • Conceptes poc comuns als Pirineus: gebre enterrat, plaques profundes i seracs.
 • EAWS i BPAs d’altres països. Climes nivometeorològics.
 • Pensament intuïtiu vs pensament lògic. Seguir un sistema.
 • Panorama general i recapitulació. Exemple: xerrada i recursos per organitzar i planificar l’avaluació d’una cursa.
Continguts:

Sessió teòrica I (4 hores)

 • Repàs conceptes CAG1 i CAG2 amb vídeos i exercicis pràctics.
 • Plantejament i passos a seguir per a aconseguir un butlletí de perill d’allaus.
 • Semblances i diferències entre els butlletins d’arreu. L’EAWS com a punt de trobada europeu.

Sessió pràctica I (5 hores)

 • Pràctica de les tècniques d’observació i avaluació: interpretació d’indicis i realització de perfils estratigràfics i tests, de forma individual.
 • Utilització de la llibreta per a la presa de dades.

Sessió teòrica II (3 hores)

 • Classificació del terreny: matriu de factors i ponderació.
 • Exercicis de predicció i classificació del terreny aplicats a la sortida del dia següent.
 • Els perills de la ment: seguir un sistema.
 • Esquema-resum i plantejament de l’activitat del dia següent.

Sessió pràctica II (8 hores)

 • Aplicar l'”esquema-resum” a la gestió de la seguretat d’una competició d’esquí de muntanya. Plantejament del mètode i realització.
Procediment d’avaluació:
 • Fitxa de seguiment de les condicions nivometeorològiques durant els 5 dies previs al curs.
 • Revisió de la presa de dades de la llibreta de camp.
 • Exercicis pràctics de neu, terreny i gestió del risc (han de quedar escrits a la llibreta).
 • Treball final: gestió de la seguretat d’una cursa.
Certificat:

Curs d’Allaus per a Guies – nivell 3 (CAG3). Màxima certificació ACNA.

Aquest curs només es realitza a través de les Escoles de Tècnics Esportius.