A qui va dirigit?

Dissenyat per a persones amb experiència en muntanya hivernal, amb nocions bàsiques de rescat en allaus  i primers auxilis.

L’objectiu del curs és aprofundir en la gestió de totes les fases d’un rescat en allaus i dels primers auxilis de forma avançada. La formació està basada en els protocols i tècniques de rescat de Mountaisafety.info .

Objectius

 • Gestionar i liderar un rescat complert en un escenari simple i complex amb enterraments múltiples.
 • Conèixer i saber aplicar les estratègies de recerca amb DVA avançades i de localització de víctimes. També la tècnica òptima de paleig en cinta transportadora en diferents situacions.
 • Saber realitzar la cerca de víctimes sense DVA.
 • Saber realitzar l’abordatge, el tractament de les víctimes i l’aplicació dels protocols  de primers auxilis SVB específics en accidents d’allaus.

Continguts

 • Pla d’emergències
 • Fases de recerca amb DVA: relació optima entre velocitat, precisió i resolució.
 • Localització precisa de víctimes enterrades amb la sonda.
 • Paleig en cinta transportadora (casos especials).
 • Localització de víctimes enterrades sense DVA amb sonda.
 • Enterraments profunds.
 • Suport Vital Bàsic i maneig de la via aèria. Maniobres de RCP.

Requisits d’admissió:

 • Formació prèvia: Haver realitzat la formació de STA 1 ACNA, i formació de (SVB) suport vital basic i  primers auxilis.
 • Condició física i tècnica:  ser capaç de desplaçar-se amb esquis de muntanya i realitzar descensos per pistes vermelles amb paral·lel de forma segura.

Durada: 20 hores repartides en 3 dies.

Material obligatori:

Material personal de rescat DVA de 3 antenes i funció multi victima. Es recomana dispositiu amb funcions alternatives/analògiques. Pala d’alumini i sonda amb cable mínim 240 cm de llarg.

Equip personal: equip d’esquí de muntanya, casc i farmaciola.

Curs programat al calendari ACNA. També obert a demanda. Es pot adaptar en funció de les característiques del grup. Contacta directament amb algun dels nostres professors.