Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus

Professors ACNA

ACNA Profesores

Directori de professors 22/23

Tots els professors han estat acreditats per l’ACNA en quan a coneixements de neu, allaus i rescat, i realitzen una formació de qualitat segons els criteris que estableix l'Associació (temaris, metodologia, càrrega horària, ràtio professor/alumne i material didàctic).

Aquests professionals han superat un procés d'avaluació i estan obligats a reciclar-se de forma periòdica assistint a les jornades de formació per a instructors que l’ACNA organitza anualment. Podeu consultar la seva experiència professional, les formacions ACNA que poden impartir, el seu àmbit geogràfic de preferència i posar-vos en contacte amb ells si voleu un curs a demanda.