Contacto

Carles García


Llicenciat en Geografia (UB) i Màster en Climatologia Aplicada (UB). Experiència en direcció i docència en més de 70 cursos de nivologia, allaus i meteorologia de muntanya a Espanya, França i Sud-Amèrica, impartint formació a tècnics esportius, meteoròlegs, nivòlegs i amants de la muntanya hivernal, així com docència en cursos universitaris. Autor de “La Montaña. Manual de Meteorología”, Ed. Alpina.

Àmbit geogràfic

Habilitat per impartir

Habilitats


Predicció d’allaus i meteorològica

Formació de personal

Treball de camp

Xarxes d’observació nivo-meteo

Anàlisi climàtics

Experiència


Administració pública/ 1992-2015 Institut Cartogràfic de Catalunya; Servei Meteorològic de Catalunya; Servei Geològic de Catalunya; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Sector privat/ 2006-2015 Barrabés; Assesorament en nivologia i meteorologia a empreses mineres a Xile i Argentina; soci fundador de Nivorisk, Innovation and Solutions SL.

Docència/ 1993-2015 Escuela Española de Alta Montaña; CAR St Cugat; IES La Pobla; Escoles Pies; ECAM; Pôle Grenoblois Risques Naturels; Fesneu; ACNA.

Investigació científica/ 1994-2015 Projectes I+D+I, conferències i publicacions: ISSW, Cold Regions Science and Technology, Natural Hazards and Earth Systems Sciences, Theoretical Applied Climatology.

Educació


Neige et Avalanches. Univ. Europeene d’Eté-Pôle Grenoblois, 1992.

Tècnic Observador de Neu i Allaus, Universitat de Barcelona, 1993.

Advanced Training Course on Snow and Avalanches, SLF, 2015.

ProAvi – Tecnòleg Níveo, American Avalanche Association, 2016

Artificier canó Avalancheur, Lacroix, 2019.