Us deixem les preguntes i les respostes del test sobre NEU i ALLAUS AVANÇAT que vam publicar fa uns dies a través de Kahoot. Una salutació a tots i gràcies per la vostra participació!

PREGUNTES

1- Enumera els 4 tipus d’allaus segons el tipus de sortida i el tipus de neu.

a) Puntual/Lineal, Seca/Humida

b) Lineal/Placa, Seca/Mullada

c) Purga/Placa, Seca/Humida

d) Puntual/Lineal, Humida/Mullada

2- Com són els accidents per allaus al Pirineu? Digues les 3 característiques que es repeteixen amb més freqüència.

a) Purgues humides naturals

b) Plaques naturals amb perill 4-fort

c) Purgues accidentals amb perill 2-moderat

d) Plaques accidentals amb perill 3-marcat

3-Quin és el principal criteri per classificar les allaus segons la seva mida? Què pot passar si ens atrapa una allau petita?

a) Volum de neu. Pot enterrar una persona en una trampa de terreny.

b) Recorregut d’allau. Pot enterrar un grup i destruir un vehicle.

c) Potencial destructiu. Pot enterrar un grup i destruir un vehicle.

d) Potencial destructiu. Pot ferir, enterrar o matar una persona.

4- Quins són els 4 ingredients bàsics perquè es desencadeni una allau de placa accidental?

a) Placa, capa feble, punt de tensió, sobrecàrrega.

b) Capa feble, sobrecàrrega, vessant inclinada (30-45º), placa.

c) Capa feble, placa, vessant inclinada (30-45º), pujada de temperatura.

d) Placa, capa feble, vessant inclinada (30-45º), pluja.

5- Quines característiques té la neu sense cohesió i quin rol té una capa de neu sense cohesió a l’interior del mantell?

a) Característiques: cristalls petits, arrodonits, neu dura; Rol: placa.

b) Característiques: cristalls petits, angulosos, neu tova; Rol: placa.

c) Característiques: cristalls gruixuts, anguloses, neu tova; Rol: capa feble.

d) Característiques: cristalls gruixuts, anguloses, neu dura; Rol: capa feble.

6- Amb quin ordre es produeix la seqüència de processos en el desencadenament accidental de plaques?

a) Col·lapse capa feble – Propagació fractura – Fractures visibles en superfície.

b) Fractures visibles en superfície – Col·lapse capa feble – Propagació fractura.

c) Fractures visibles en superfície – Propagació fractures – Col·lapse capa feble.

d) Cap és correcta.

7- Per què serveixen els següents test d’estabilitat?

a) El test de la cisalla de mà ens permet detectar capes febles profundes.

b) El ski cut serveix per desencadenar allaus de manera controlada.

c) El test de la cornisa només ens dóna resultats d’inestabilitats superficials.

d) Cap és correcta.

8- Indica la tàctica més apropiada per gestionar un problema de neu ventada.

a) Reduir pendent o escollir un terreny petit i sense trampes.

b) Controlar els horaris i/o esperar que hi hagi regel.

c) Evitar les acumulacions recents.

d) Evitar terreny herbós o esquerdes de fons obertes.

9- Quines diferències esperem entre el vessant N i el vessant S de Pirineu amb l’arribada d’un front fred del NW?

a) Com més al S, més precipitació amb cota de neu més baixa i més vent.

b) Com més al N, més precipitació amb cota de neu més baixa i menys vent.

c) Com més al S, menys precipitació amb cota de neu més alta i més vent.

d) B i C són correctes.

10- Quins factors agreugen l’estabilitat del mantell durant una nevada abundant?

a) La nevada s’intensifica amb increment de la cota de neu i del vent.

b) La nevada cau a sobre d’una capa de 20 cm de facetes i gobelets.

c) La nevada és humida i cau damunt d’un mantell encrostat i dur.

d) A i B són correctes.

11- Què li pot donar cohesió a una placa?

a) Pujada de temperatura.

b) Radiació solar.

c) Vent.

d) Totes són certes.

12- Quin dels següents resultats de test d’estabilitat indica capacitat de propagació?

a) ECTP21 @ 40cm.

b) CT5RP @ 35cm.

c) ECTN8 @ 20cm.

d) Cap indica propagació

13- Gebre de superfície, facetes i gobelets …

a) Són diferents cristalls de precipitació.

b) A l’interior del mantell formen típicament capes febles persistents.

c) Són cristalls petits i rodons formats per gradient fort.

14- Què tenen en comú els gobelets i els grans de fusió?

a) Res, perquè uns són cristalls de neu seca i els altres de neu humida.

b) Tendeixen a créixer si les condicions del mantell ho afavoreixen.

c) Poden actuar com a capes febles dins del mantell.

d) B i C són correctes.

15- Indica els senyals d’alerta més importants.

a) Temperatures lleugerament positives i dipòsits d’allaus antics amb arbres trencats.

b) Allaus recents, whumps, gruixos crítics, acumulacions recents de neu ventada i fusió brusca.

c) Allaus recents de neu humida amb regel superficial.

d) Pluja sobre mantell primaveral.

16- Marca la frase incorrecta

a) La força motriu d’una allau és la gravetat.

b) La capacitat de propagació és un indicador de la mida potència de l’allau.

c) Si la placa és tova serà més difícil iniciar la fractura que si és dura.

d) Totes són correctes.

17- L’única forma de reduir la incertesa en terreny d’allaus és obtenint més informació.

a) Veritat

b) Fals

18- Els perfils de neu cal fer-los en lloc segur, representatiu i incloent tot el mantell nival.

a) Veritat

b) Fals

19- La probabilitat d’allaus depèn de la inestabilitat del mantell i de la distribució en orientacions i altituds d’aquestes estructures inestables.

a) Veritat

b) Fals

20- Les forces de resistència en una allau de placa són el fregament, les unions entre grans i els ancoratges.

a) Veritat

b) Fals

RESPOSTES

1-a, 2-d, 3-d, 4-b, 5-c, 6-a, 7-b, 8-c, 9-d, 10-d, 11-d, 12-a, 13- b, 14-d, 15-b, 16-c, 17-a, 18-b 19-a i 20-a.

Data: 16 abr. 2020

Autor:

Categories: Divulgació, Formació

CompartirDeixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *