Durant les pròximes setmanes, la Comissió de Formació de l’ACNA anirà organitzant competicions online sobre coneixements en neu, allaus i seguretat. Aquí va el segon test: el TERRENY,  un altre dels 3 costats del triangle d’allaus de Fredston i Fesler.  Estigueu atents que el tercer repte arribarà a finals de setmana i serà sobre nosaltres: el GRUP!

A continuació us passem les preguntes i els resultats.

PREGUNTES

1- Els arbres i les roques en terreny d’allaus poden tenir les funcions d’ancoratges, obstacles i punts de tensió.
2- Un fons de barranc i un canvi de pendent sobtat augmenten la probabilitat de quedar-te enterrat en cas d’allau.
3- La variable de terreny més determinant en terreny d’allaus és el pendent.
4- El perill d’allaus acostuma a augmentar amb l’altitud.
5- En terreny simple podem trobar trampes que t’enterrin parcialment.
6- En terreny simple no hi ha allaus.
7- En terreny exigent podem trobar trampes que t’enterrin completament.
8- En terreny exigent, hi ha rutes que poden resultar molt perilloses si les condicions del mantell són inestables.
9- En terreny complex les trampes poden ser mortals.
10- Un mateix vessant pot ser sotavent o sobrevent segons l’episodi.
11- Els vessants orientades a l’oest són més freds que els vessants orientades a l’est, encara que la radiació rebuda sigui la mateixa.
12- El terreny típic de les allaus de lliscament basal són prats i lloses de roca de forta inclinació.
13- Lloms, barrancs i línies d’arbres marquen la distribució dels sotavents en casos de càrrega creuada.
14- La zona de trajecte d’una allau pot ser un vessant obert o una canal i és on l’allau s’atura.
15- Una zona d’allau està formada per 3 elements: zona de sortida, zona de trajecte i zona d’arribada.
16- Un vessant sense suport pot ser una pala amb un tallat de roques a sota o bé un vessant de grans dimensions.
17- La franja de pendents més favorable per al desencadenament d’allaus és entre 40º i 50º.
18- El terreny connectat permet provocar allaus a distància des de llocs amb poc pendent.
19- Per estimar les conseqüències d’una allau cal valorar les dimensions del terreny i la presència de trampes.
20- Al voltant d’arbres i roques el mantell nival acostuma a ser més prim.

RESPOSTES

1-V, 2-V, 3-V, 4-V, 5-V, 6-F, 7-V, 8-V, 9-V, 10-V, 11-F, 12-V, 13-V, 14-F, 15-V, 16-V, 17-F, 18-V, 19-V i 20-V.

Data: 29 març 2020

Autor:

Categories: Accidents

CompartirDeixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *