Contacto

Ivan Moner Seira


Llicenciat en geologia i tècnic especialista en allaus amb 20 anys d’experiència en aquest camp, incloent 15 anys de predicció pública i control d’allaus a les carreteres C-28 i C-128b a la Val d’Aran. La meva experiència i formació inclou també la formació de guies i muntanyencs, la cartografia de zones d’allaus i la redacció de projectes de protecció enfront d’aquest risc, tant a la vall d’Aran com a l’estranger.

Malgrat que la docència no és la meva principal dedicació actualment, intento convocar algun curs STA2 al llarg de l’hivern.

Àmbit geogràfic

Habilitat per impartir

Habilitats


Predicció pública d’allaus: estic a càrrec de la redacció de butlletins diaris d’allaus a la Val d’Aran, que inclouen la predicció meteorològica (http://www.lauegi.conselharan.org/).

Predicció local d’allaus per a carreteres: he desenvolupat un operatiu per a la predicció i el control d’allaus a les carreteres C-28 i C-128b (Bonaigua i Beret) a la Val d’Aran. Estic a càrrec de la direcció tècnica de la predicció d’allaus per a la carretera N-330a a Somport, Osca, i de la predicció per a les A-139 i A-2606, també al Pirineu d’Osca.

Control d’allaus: ús extensiu de Daisy-Bell per a l’operatiu de carreteres. Cartilla d’artificier.

Projectes de protecció anti-allaus: he participat en la redacció de diversos projectes de protecció per al Conselh Generau d’Aran, l’Institut Geològic de Catalunya i com a consultor freelance. A Xile, he treballat per a Mountain Safety, una empresa contractista de CODELCO, redactant projectes per a la millora de la seguretat a la carretera d’accés a la mina Andina, als Andes Centrals.

Cartografia: he realitzat diverses cartografies d’allaus, incloent-hi la classificació del terreny d’allaus segons el mètode desenvolupat per Parks Canada el 2005.

Formació: he impartit innumerables cursos i xerrades, tant per a públic amateur com per a guies d’alta muntanya, pisters-socorristas, etc.

Investigació: he publicat estudis en revistes i congressos especialitzats, incloent-hi l’International Snow Science Workshop.

Experiència


1994‐1999 Llicenciatura en Geologia per la Universitat de Barcelona. Els dos darrers anys de carrera vaig rebre una beca per a treballar com a assistent dels predictors de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, llavors a càrrec d’aquesta tasca.

2000 Cartografia d’allaus i estudi de la dinàmica d’allaus a Ushuaia, Argentina. Vaig gaudir d’una beca per a treballar durant 4 mesos a l’estació d’esquí de Cerro Castor, a Tierra del Fuego.

2000‐2002 Pister-Socorrista a Baqueira‐Beret, Spain. Durant dos temporades vaig estar a càrrec de la presa de dades nivo-meterològiques.

2002‐2003 Institut Cartogràfic de Catalunya. Vaig participar en el projecte PARAMOUNT, en el desenvolupament d’una eina d’informació, navegació i seguretat per a muntanyencs, finançada per la Unió Europea.

2003‐A dia d’Avui Tècnic d’Allaus al Conselh Generau d’Aran. Durant els últims 13 hiverns he treballat per al govern local de la Val d’Aran, en tasques de predicció, control, formació i redacció d’estudis específics.

2010 Estada al Canadian Avalanche Centre, Revelstoke, BC. M’hi van convidar a observar diferents operacions d’allaus, al costat dels millors professionals del món en aquest camp, durant tres mesos.

2011 Avalanche Operations Level 2, Canadian Avalanche Association. He completat la formació en allaus més reconeguda a nivell internacional .

2014 Mountain Safety – CODELCO (Xile). Vaig treballar com a consultor per a la millora dels procediments de seguretat en allaus a les regions d’El Teniente i Andina, als Andes Centrals xilens.

2015-A dia d’avui Consultor free-lance. Les darreres temporades he compaginat la meva feina a la Val d’Aran amb projectes propis per al Ministerio de Fomento, Diputación General de Aragón, Viesgo, Boí-Taüll Resort, Tavascan i Arantec, entre d’altres.

 

Educació


1994‐1999 Llicenciatura en Geologia

2011 Avalanche Operations Level 2, Canadian Avalanche Association