A qui va dirigit?

Tècnic Esportiu Superior en Alta Muntanya (primer hivern); Tècnic Esportiu de Mitja Muntanya, fora de CV.

Requisits:

Haver cursat i superat el CAG1.

Duració i estructura:

20 hores (dia 1:4hT; dia 2: 5hP, 4hT; dia 3: 5hP, 2hT)

Objectius:
 • Entendre els problemes d’allaus, la seva evolució i la seva gestió en terreny d’allaus.
 • Avançar en el coneixement de la mecànica de plaques.
 • Iniciar-se en l’avaluació de l’estabilitat a escala local i incorporar eines per a la presa de dades de camp.
 • Aprendre a integrar i interpretar la informació i a prendre decisions en base a dades objectives.
 • Conèixer i entendre els passos necessaris per a la realització d’un butlletí de perill d’allaus.
 • Iniciar-se en l’avaluació de l’estabilitat del mantell de neu sobre el terreny.
 • Estudiar la complexitat del factor humà.
Continguts:

Sessió teòrica I (4 hores)

 • Introducció: objectius, organització i avaluació del curs.
 • Repàs dels continguts del CAG1.
 • Els problemes d’allaus.
 • Presentació de la llibreta de camp.
 • Preparació de la sortida del dia següent.

Sessió pràctica I (5 hores)

 • Aprenentatge de les tècniques d’observació i avaluació: interpretació d’indicis i realització de perfils estratigràfics i tests d’estabilitat.
 • Utilització de la llibreta per a la presa de dades.
 • Exercicis pràctics de neu, terreny i gestió del risc.
 • Presentació de la llibreta de camp.
 • Preparació de la sortida del dia següent.

Sessió teòrica II (4 hores)

 • Representació i integració de les dades de camp.
 • Metamorfisme i mecànica de plaques.
 • Novetats en factor humà.
 • El sistema: passos a seguir per moure’ns amb seguretat en terreny d’allaus.

Sessió pràctica II (7 hores)

 • Com es realitza un BPA. Nowcast i Forecast.
 • Presa de decisions en base a la interpretació de les dades de camp recopilades durant la sortida.
 • Exercicis pràctics de neu, terreny i gestió del risc.

Sessió teòrica III (2 hores)

 • Resolució de dubtes.
 • Examen format test.
Material necessari:
 • Esquís de muntanya o raquetes, DVA, pala i sonda.
 • Material obligatori: libreta de ayuda a la toma de decisiones
 • Material recomanat: Llibre “Avalanchas, nociones imprescindibles” de Bruce Tremper, cordino 3-4 mm de diàmetre i 3 m de llarg, lupa de 10X i plaqueta d’identificació de cristalls.
 • L’alumne pot comprar el material el primer dia de curs.
Procediment d’avaluació:
 • Fitxa de seguiment de les condicions nivometeorològiques durant els 5 dies previs al curs.
 • Revisió de la presa de dades en la llibreta de camp.
 • Exercicis pràctics de neu, terreny i gestió del risc.
 • Examen format test.
 • Treball a ser realitzat en acabar el curs.
Certificats:

Curs d’Allaus per a Guies – nivell 2 (CAG 2). Disposar d’aquest certificat és requisit indispensable per cursar el CAG3 i també per presentar-se a la convocatòria de certificació com a professor STA1.

Aquest curs es realitza a través de les Escoles de Tècnics Esportius i també a nivell particular per a guies de mitja muntanya.